Briard kennel
Kontakt

MVDr. Martina Zahradníková

martina.zahradnikova@seznam.cz

tel.: +420 605 204 890

Novinky

Paseme s briardem

Obě naše feny mají splněné pastevecké zkoušky : ZVOP, HWT TS, IHT 1 TS

foto – Švýcarsko, Fiez, duben 2015

intenzivní pastevecký trénink pod vedením trenéra – Steve Jaunin

fotogalerie pasení Švýcarsko

 

foto – ČR, Martínkovice, září 2014 

 

foto – Maďarsko, listopad 2014